REGLER FOR TILDELING AV HYTTE

 

POENGTILDELING

Alle medlemmer av stiftelsen får PR. 1. januar -94, tildelt   2 poeng for hvert år som medlem i stiftelsen. Poengene gis PR. 01.01. hvert år.

Samtlige vil i tillegg gis 10 poeng som startgrunnlag.

Ekstrapoeng kan opparbeides gjennom dugnadsinnsats etter følgende skala:

Innsats på 1 - 10 timer gir 1 poeng (eller kr. 150.-).

Innsats over 10 timer gir 2 poeng (eller kr. 300.-).

 

TILDELING

I sesong:

Tildeling av hytter skjer ved trekning på grunnlag av innsendt skriftlig søknad på fastlagt skjema eller innlagt søknad på vår online Web-side.

Den søker som har flest poeng tildeles hytten. Ved poenglikhet foretas det trekning mellom søkerne.

Medlemmer som har brukt TROLL i vinter- eller påskeferien stilles bak i køen i 5 år.

Medlemmer som har brukt Draugen, Sleipner eller Heidrun i sommerskoleferien stilles bak i køen i 3 år.

 

Eventuelle ledige perioder etter trekning kan det forespørres om pr. telefon. eller direkte bestilling på vår online Web-side.

 

Utenfor sesong:

Tildeling skjer til første søker, og kan bestilles direkte på vår online Web-side eller bestilles pr. telefon

 

Regler for reservasjon av hyttene:

1. Hyttene kan bare bestilles av rettighetshaver

2. Familie ( kone/samboer og barn ) til rettighetshaver kan bruke hyttene, men rettighetshaver er ansvarlig for bruken og at reglement blir fulgt.                                                                                                            

3. Det kan maksimalt legges inn bestillinger for to perioder. Ønskes mer enn en hytte for samme periode, kan denne bestilles tidligst 3 dager før perioden starter så lenge det er ledig hytte.

 

POENGBELASTNING

Poeng belastes etter følgende skala:

 

v      Sommersesong: (Draugen, Sleipner, Heidrun)     

-6 poeng i skoleferien (20.06 -20.08.).

v      Vintersesong: (Troll)        

-6 poeng i skolens vinterferie + påske.

v      Utenom sesong: -0 poeng (resten av året).

SESONG

 

Søknadsfrist

Sommersesong :          1. mai - 30. september               15. april

Vintersesong    :          1. februar - 30. april                   15. desember

UTENOM SESONG

Dette vil være alle tidspunkter utenom de som ligger i sesong.

Medlemmer av styret tildeles plass i den utstrekning kapasiteten tilsier det (ikke poengbelastning for disse).

LEIEPERIODE

 

Hyttene tildeles for inntil 7 døgn i sammenheng, regnet fra søndag til søndag.

Bytte foregår kl. 17.00.

 

Vanlig uke        :                       Søndag  kl. 17.00 - Søndag kl. 17.00

Kort uke           :                       Søndag kl. 17.00 - Fredag kl. 17.00

Helg                 :                       Fredag kl. 17.00 - Søndag kl. 17.00

 

 

For vinterferie og påskeferie tildeles hyttene for inntil 5 døgn i sammenheng, regnet fra fredag til onsdag, og onsdag til søndag (2. påskedag). Bytte foregår kl. 17.00 på onsdager.

BETALING

 

Betalingsinformasjon for leieperioden står i tildelingsmail.

Dersom hytten ikke blir betalt innen fastsatt tidsfrist, kan hytten tildeles annen søker.

NØKKEL

Nøkkel avhentes hos- og leveres tilbake til den av stiftelsens medlemmer som til enhver tid står ansvarlig for forvaltningen av

hyttene på vegne av styret.

Søknad og bestilling av hytter gjøres på Hyttetrekk.no :http://www.hyttetrekk.no/login.php?bedrift=127

 

Last ned brukermanual

Hvis internettbestilling ikke er mulig, bestill på mobilnr. 920 46 808

 

   

NB! INGEN TELEFONER ETTER KL. 21.00.

 

 

Vedtatt i styret den 01.11.-94

Endret etter vedtak på årsmøtet 15.03.97.(poengbelastning)

Endret etter vedtak på årsmøtet 06.04.02.(poengbelastning, leiebegrensinger)

Endret etter vedtak på styremøte 24.09.03(regler for reservasjon)

Endret etter vedtak på årsmøtet 20.03.04.(poengbelastning)