INSTRUKS FOR BRUK AV

STIFTELSEN HYTTEKLUBBEN NC

SINE HYTTER

 

BRUKER ER ANSVARLIG FOR FØLGENDE:

1.RENGJØRING/SØPPELHÅNDTERING!

Hytten skal være ordentlig rengjort ved avreise.

Søppel leveres på anmerket sted.  

2.INVENTAR!

Dette skal sjekkes i forhold til oppslått inventarliste.

3.TOMT!

Tomten skal til enhver tid være ryddet. Det er ikke tillatt å sage ned trær eller busker på tomten.

4.UTLEIE!

Det er ikke tillatt å videreleie hytten til en 3. person.

5.ERSTATNING!

Bruker er erstatningspliktig overfor all skade han påfører stiftelsens eiendeler.

6.BÅT!

Bruker er pliktig til å etterse og øse båt når dette er nødvendig. Bensinkanne og årer skal ikke ligge i båten uten ved bruk. Dette skal alltid tas med fra båten til hytten. Motor skal alltid være låst.

 

8.KONTROLLSKJEMA!

Kontrollskjema fås utlevert sammen med nøkkel eller finnes utlagt på hver hytte.

Kvittert kontrollskjema skal leveres inn samtidig, som du leverer tilbake nøkkelen etter utleie, senest neste dag, etter leieperioden er avsluttet, hvis ikke annet er avtalt.

Siste bruker vil bli belastet tidligere ikke meldte skader eller mangler.

 

Ved tap av nøkkel må du betale kr.500,- for utgifter til anskaffelse av ny nøkkel.

 

9.BETALING!

Betaling skal skje i h.h.t. skriv i regler for tildeling av hytter.

 

10.ANNET!

Styret kan pålegge bruker enkelt vedlikeholdsarbeid.

 

 

11.ELEKTRISITET!

Bruker er ansvarlig for å forlate hytten som foreskrevet ved oppslag.

 

12.BRUDD PÅ REGLEMENTET!

Brudd på reglementet eller misligholdelse av dette vil føre til en eller flere av følgende reaksjoner:

 

     1)   utestengelse for en kortere eller lengre periode.

     2)   ekstra poengbelastning.

     3)   annet som styre måtte vedta.

 

Skriv ut