Får du ingen tilgang til Hyttetrekk.no og vet at årets kontingent er betalt, ta kontakt med booking eller leder. Har du ikke betalt denne, blir tilgangen automatisk tatt bort etter to påminnelser om betaling. All info om medlemmer som ikke betaler legges på en «slette-liste» som arkiveres med årstall, dette som en mulighet for eventuelt å gjenoppta medlemskapet. Medlemmet vil da bli belastet for manglende registrerte år. Utmeldelse fra klubben lagres kun ett år, men vi anbefaler «passive» medlemmer om heller å overføre sitt medlemskap til barn eller barnebarn (18 år)