Ny Info:

Årsavgift - Nye leiepriser

NYHET!

 

*** Vedtektstendring ***

 

 

TIL ALLE MEDLEMMER I STIFTELSEN ”HYTTEKLUBBEN NC

 

Vi har anskaffet oss et nytt bestillingssystem (Hyttetrekk.no), som ligger på Internett og er dermed tilgjengelig for medlemmene hele døgnet. 

Dere kan da søke på hytter til trekninger før 15 jan. for vintersesong og før 15 april for sommersesong. Ellers kan dere bestille direkte på ledige hytter ( etter trekninger ), og få bekreftelse med det samme at hytten er reservert.

Faktura vil bli sendt eller du får beskjed å overføre leiebeløp til vår bankkonto.

Det vil fortsatt være mulig å benytte telefonbestilling tlf. 920 46 808, men vi ønsker at de som har mulighet å bruke nytt bestillingssystem gjør det. Det vil spare oss i styre for mye tid, som vi bruker av fritiden vår.

NB. Selv om du ikke er bruker av hyttene ber vi om at du fyller ut opplysningene vi spør om, da dette vil gjøre det enklere å sende informasjon om Stiftelsen ” Hytteklubben NC ”, som du er medeier i.

Gå inn på nedenforstående Internettadresse:

Internettadresse: http://www.hyttetrekk.no/login.php?bedrift=127

 

 Først vil du komme på innloggingssiden.

 

  1. Tast inn ” Ansattnummer. ”
  2. Tast inn ” Passord ”
  3. Klikk deretter   Logg inn ”.

PS! Du må først registrere deg for å få tilsendt passord. Følg ut feltene med rød stjerne under; "Jeg har ikke registrert meg tidligere". trykk så på knappen "Registrer meg"

 

   

  REGLER FOR RESERVASJON AV HYTTENE.

 

  1. Hyttene kan bare bestilles av rettighetshaver.
  2. Familie (kone/samboer og barn) til rettighetshaver kan bruke hyttene, men rettighetshaver er ansvarlig for bruken og at reglement blir fulgt.
  3. Det kan maksimalt legges inn bestillinger for to perioder. Ønskes mer enn en hytte for samme periode, kan denne bestilles tidligst 3 dager før perioden starter så lenge det er ledig hytte.

 

 

 Innføring av nytt kontroll og utleie skjema.

 

Vi har mottatt flere klager fra brukerne p.g.a. dårlig renhold, og av den grunn ser vi oss nødt til å innskjerpe kontrollrutinene ved bruk av hyttene.

 

Det er ikke akseptabelt med hår fra kjeledyr på møbler og tepper, for vi har mange brukere som er allergiske for dette.

 

ALLE BRUKERE AV HYTTENE SKAL FYLLE UT OG KVITTERE PÅ NYTT "KONTROLL OG UTLEIESKJEMA SKJEMA" som utleveres og innleveres sammen med nøkkel.

 

 

 

_