HYTTEINSTRUKS SLEIPNER

 

 

 

                       

 

VED ANKOMST

 

 

Se over hytten etter eventuelle skader/mangler.  Kommentarer / mangler noteres på kontrollskjema, som du fikk utlevert med nøkkel.

 

Sett i stikkontakter og antenneplugger til TV og radio.

 

 

                                        VED AVREISE

 

 

Sett varmovnene i stue og gang på 10 grader trinn 1, og varmekabler til badet på trinn 1. I vinterhalvåret settes disse på trinn 2 og 10 grader.

 

Trekk ut stikkontakter  /antenneplugger for TV og radio.

 

Kjøleskapet skal stå på. Dette rengjøres etter hvert opphold.

 

Slå av alt lys, unntatt bryter til utelys som er på fotocelle.

 

Alle dører inne i hytten skal være åpne.

 

Se etter at alle vinduer er lukket og at verandadør er låst. Alle gardiner trekkes for.

 

Fyll ut sjekkpunkter på kontrollskjema og skriv under.

 

Ta med deg alt søppel, inkludert tomflasker og kast dette i containere for hytterenovasjon.

 

 

 

                                                           STYRET