HYTTEINSTRUKS  HEIDRUN

 

VED ANKOMST

 

Se over huset etter eventuelle skader/mangler. Kommentarer / mangler noteres på kontrollskjema, som du fikk utlevert med nøkkel.

 

Sett i stikkontakter og antenneplugger til TV og radio.

 

Huset ligger i et eldre etablert boligstrøk. Det er derfor viktig at det blir tatt hensyn til dette under oppholdet. Huset har brønn som drikkevannskilde, ta derfor hensyn til dette ved bruk.

 

Ved ferdsel ned til sjøen skal det brukes gangsti langs nedre grense av tomten. Sving til venstre over liten bro forbi rødt utehus og så ned til sjøen. Der disponerer vi et lite område i venstre kant. Dette er avmerket (hvite flekker).

 

Med til huset er det også båt og motor. Båten ligger fortøyd ved brygge like ved veien ca. 500m. før du kommer til hytten. Båten er merket med vårt navn. 

 

På grunn av værforholdene i fjorden skal båten ikke fortøyes nedenfor huset. Se forøvrig instruks for båt.

 

VED AVREISE

 

Sett varmen i stue og gang på 10 grader trinn 1, og varmen i alle våtrom på trinn 1.

I vinterhalvåret settes disse på trinn 2 og 10 grader.

 

Trekk ut stikkontakter og antenneplugger for TV og radio.

 

Kjøleskapet skal stå på. Dette rengjøres etter hvert opphold.

 

Parkettgulvene vaskes med vann og lett fuktet mopp.

 

Slå av alt lys, unntatt bryter til utelys som er på fotocelle.

 

Alle dører inne i huset skal være åpne.

 

Se etter at alle vinduer er lukket og at verandadør og kjellerdør er låst. Gardiner  trekkes for.

 

Fyll ut sjekkpunkter på kontrollskjema og skriv under.

 

Ta med deg alt søppel, inkludert tomflasker og kast dette i avfallscontainer for  hytterenovasjon nede ved fergekai.

 

 

 

STYRET